poniedziałek, 18 grudnia 2017

Czortków

Przyglądając się zdjęciom załączonym do poprzedniego posta można zauważyć, że nastąpiła u mnie pewna zmiana. Przypomniałem sobie przy tej okazji o swoim dziadku, Józefie Rawluku, który chodził pisać pracę (doktorską, habilitacyjną zrobił później) na dworzec kolejowy Łódź Kaliska. Bo tam w poczekalni miał większy spokój niż w domu. Była to pierwsza połowa lat pięćdziesiątych, mieszkał z żoną i dziećmi w mikroskopijnym mieszkaniu w kamienicy przy ulicy Żeromskiego. Na Kaliski miał więc 20 minut piechotą. Dziadkowie przyjechali do Łodzi chyba w roku 1945. Był ekonomistą, zajmował się więc w PRL-u dziedziną, która nie przeszła próby czasu. Napisał sporo podręczników. Można je nawet od czasu do czasu znaleźć na popularnym portalu. Dziś znalazłem tam trzy aukcje.

 źródło:  Allegro.pl

Rodzinna miejscowość Józefa Rawluka to Turylcze w dawnym województwie tarnopolskim. W pobliskim Czortkowie w 1940 roku został uwięziony przez czerwonoarmistów za udział w powstaniu czortkowskim jego brat, Michał Rawluk, podobno doskonale zapowiadający się matematyk, najzdolniejszy z trójki braci (trzeci to Bernard). Po śledztwie został skazany na karę śmierci. O tym, że ten wyrok został z całą pewnością wykonany dowiedzieliśmy się dopiero kilkanaście lat temu, kiedy udało się dotrzeć do dokumentu, w którym radziecki sąd odrzuca prośbę o ułaskawienie. Przeglądając nieliczne informacje o tym szerzej nieznanym epizodzie antysowieckim jakim było powstanie czortkowskie, przeczytałem listę osób skazanych na śmierć: 1 podoficer zawodowy (plutonowy), 2 rolników, 1 uczeń piekarski, 1 księgowy, 1 malarz, 1 ekspedient, 1 masarz, 1 muzyk, 2 ślusarzy, 1 stolarz, 1 kierowca, 1 woźnica, 1 fryzjer, 1 kolejarz, 1 strażnik więzienny, 1 uczeń szkoły rolniczej, 1 uczeń szkoły handlowej i 2 gimnazjalistów. Michał Rawluk był gimnazjalistą.

 panorama Czortkowa, źródło: https://zas.bn.org.pl

 panorama Czortkowa, źródło: https://kresownianie.info


panorama Czortkowa, źródło: https:/kresy.pl