piątek, 9 lutego 2018

O.W. Uroczysko

Studentki Martyna Maryniak, Anna Stępień i Urszula Kałabun zrobiły książkę, do której wykorzystały zdjęcia opuszczonego ośrodka wczasowego Uroczysko i znalezione w ruinach dokumenty.środa, 7 lutego 2018

Masz muj numer, tu straciłam cnotę i inne wyznania

Na plenerze Adrianna Glinka fotografowała spody łóżek piętrowych w ośrodku harcerskim "Nadwarciański Gród".

Adrianna Glinka, 2017